Reklamace

Reklamační protokol číslo: *Jména a příjmení spotřebitele: *
Datum podání reklamace: *
Název prodejce a místo prodeje: *Telefon: *
Uvedení do provozu: *Způsob nákupu spotřebitele: *
Číslo dokladu IDPOINT: *Způsob podání reklamace: *
Předmět reklamace (název zboží): *Požadovaný způsob řešení reklamace: *
Stručný popis vady: *
Fotografie závady
Foto závady: Foto závady:
Foto závady: Foto závady:
Razítko a podpis prodávajícího: Podpis spotřebitele:
Reklamace byla vyřízena dne (vyplní IDPOINT): Způsob vyřízení reklamace (vyplní IDPOINT):
Předpokládaný datum vyřízení (vyplní IDPOINT): Požadavek kontroly vady (vyplní IDPOINT):
Popis způsobu vyřízení reklamace (vyplní IDPOINT):
Odůvodnění zamítnutí reklamace (vyplní IDPOINT):
Položky označené (*) hvězdičnou jsou povinné.Odeslat