Komisní prodej

Akční nabídky | Předání zákazníka | Výše slev pro prodejce | Komisní prodej | Jak reklamovat | Obchodní podmínky | Fotogalerie
Pravidla pro expozici zboží za účelem komisního prodeje

 
 1. Typ zboží a jeho celkovou hodnotu pro konkrétní prodejní místo vybírá prodejce spolu s obchodním zástupcem IDPOINT. IDPOINT přednostně vybírá zboží, které je dostupné skladem v Pardubicích.
 2. IDPOINT resp. jeho obchodní zástupce má právo odmítnout požadavek na nepřiměřeně velkou hodnotu vystavovaného zboží nebo zboží nevhodné pro konkrétní expozici.
 3. Hodnota měsíčních objednávek musí činit min. 30% hodnoty vystavovaného zboží. Příklad: Je-li vystaveno celý měsíc zboží v hodnotě 100.000,– bez DPH, (viz. hodnota výdejky v příslušné slevě prodejce), potom objem objednávek musí činit alespoň 30.000 Kč bez DPH měsíčně též v příslušné slevě prodejce. Ceny jsou vždy myšleny ve shodné cenové hladině.
 4. V případě, že prodejce nedosahuje po dobu více jak 2 měsíců předpokládané hodnoty objednávek, má obchodní zástupce IDPOINT právo kdykoliv zrušit poskytnutou expozici a po dohodě termínu s prodejcem zboží bezodkladně odvézt (převzít zpět s vědomím prodejce).
 5. Povinný minimální obrat je zapsán v kartě zákazníka a tento údaj je pravidelně kontrolován.
 6. Zboží v expozici je majetkem IDPOINT a je vedeno dočasně na výdejce s adresou prodejce v příslušné slevě prodejce. Prodejce při převzetí musí stvrdit dodací list výdejky.
 7. Prodejce může kdykoliv prodat toto zboží ve své expozici a o této skutečnosti musí IDPOINT neprodleně informovat. Učiní tak zapsáním objednávky na totéž zboží na www.idpoint.cz , s poznámkou "zboží prodáno z expozice".
 8. Pokud prodejce prodá cokoliv z expozice, je v oboustranném zájmu expozici co nejrychleji doplnit novým nebo totožným zbožím. Tento výběr se řídí podle bodu 1.
 9. Pokud povaha zboží před expozicí vyžaduje montáž, dodá toto zboží do expozice IDPOINT včetně této montáže. Po dokončení instalace musí odpovědná osoba prodejce zboží převzít, a jeho převzetí stvrdit podpisem na výdejce a dodacím listu, včetně ev. zápisu závad a hodnoty zboží.
 10. Prodejce ručí za zboží. Prodejce převzetím zboží do expozice ručí za jeho případné poškození. V případě že prodejce bude prodávat toto zboží z expozice, nemá nárok na další snížení kupní ceny tohoto zboží, jeví-li toto zboží známky opotřebení. IDPOINT si nárokuje úhradu poškozeného zboží z expozice prodejcem, pokud prodejce neplní min. objemy objednávek a dojde k ukončení expozice.
 11. V případě, že prodejce nesplňuje předpokládané min. objemy objednávek ani po třech po sobě jdoucích měsících a  prodejce neumožní vrácení zboží nebo je zboží nekompletní IDPOINT má nárok na  plnou úhradu zboží v hodnotě uvedené na výdejce a dodacím listu na základě vystavené faktury na zboží se splatností 10ti dní. 


V Pardubicích 15.8.2011