Obchodní podmínky prodejců

Akční nabídky | Předání zákazníka | Výše slev pro prodejce | Komisní prodej | Jak reklamovat | Obchodní podmínky | Fotogalerie
Obecně závazné obchodní a dodací podmínky pro firemní klientelu, podmíněné při objednání.

Obchodní podmínky platné od 19.1.2009

 1. Objednání zboží.
 2. Ceny a ceníky
 3. Dodací lhůty.
 4. Fakturace.
 5. Dovoz zboží.
 6. Reklamace.
 1. Objednání zboží považujeme za krok, kterému musí předcházet úplné ztotožnění se zde sepsanými podmínkami naší společnosti. Řada pravidel v těchto Obchodních podmínkách (dále jen OP) se může zdát nestandardní a těžko aplikovatelná pro trh v ČR. Vzhledem ke vzdálenostem našich výrobních destinací jsou určitá specifika nutností. Na tyto specifika je nezbytné upozornit spotřebitele při uzavření každé objednávky. Není možné následně nároky špatně informovaného spotřebitele přenášet na naši společnost. Tyto specifika jsou následující: V měsíci srpnu nelze počítat ani jedním dnem do lhůty pro vyřízení objednávky nebo reklamace. Z důvodů pravidelné a úplné měsíční srpnové odstávky výroby ve všech našich výrobních závodech ať už vlastních nebo subdodavatelů ale také v průběhu vánočních svátků si vyhrazujeme předem právo na využití zákonem stanovené, maximálně 2 násobné lhůty pro vyřízení reklamací. Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@idpoint.cz. *Pokud jste přihlášeni do našeho systému pak můžete objednávat on-line a sledovat tak stav vyřizování vaší objednávky. *Telefonicky informace o stavu objednávek nebudou podávány. Opravy objednávek nebo storna lze provádět pouze písemně, tedy zasláním e-mailu na objednavky@idpoint.cz s čísem objednávky, výrazným označením, že se jedná o storno nebo o změnu již existující objednávky. V případě, že nám zašlete tutéž objednávku opakovaně v různým dnech je v každém případě považována za rozdílnou. Jste tudíž zavázáni takové zboží odebrat nebo uhradit vniklou škodu za zmaření materiálu pro zbytečnou výrobu. Vaše objednávky musí být vždy číslované nebo jinak unikátně označené.
 2. Ceny vstupů při výrobě našich produktů se mohou měnit. Také kurzy jednotlivých světových měn mají vliv na cenu našich výrobků. Proto se ceny stanovují pouze pro jeden konkrétní den a objednávku. Zavazujeme se, že cenu výrobku nezměníme nikdy skokově nahoru o více než 10%  za 48hodin. Pokud připravujete kalkulaci pro spotřebitele máte možnost si nabídnutou aktuální cenu produktu fixovat zasláním poptávky, kterou vám obratem potvrdíme. Tato fixace ceny je z naší strany platná po dobu 30 následujících dnů. Ceníky lze tisknout kdykoliv a to z našich stránek v několika možných vyobrazeních, každý tisk ceníku musí obsahovat vyznačené datum tisku.
 3. Dodací lhůty jsou stanoveny podle vyobrazení na www.idpoint.cz. Informace o termínu dodání je vyznačena dynamicky u každé jedné varianty produktu. Za nejzazší termín dodání považujeme 8 týdnů od objednání. Pokud nastane situace, že se dodání nepodaří zrealizovat do 8 týdnů máte právo požadovat dalších 5% slevy přičtené k vašemu rabatu nebo objednávku zrušit. Měsíc srpen je třeba připočítat k potřebné lhůtě a je nezbytné na to upozornit spotřebitele před uzavřením objednávky.
 4. Fakturace se provádí vždy okamžitě při expedici zboží. Prodejce je povinen při převzetí zboží vždy potvrdit fakturu a dodací list. Splatnost faktur je vždy vyznačena na dokladu. Pokud prodejce nedodržují splatnost předepsanou na dokladu bude mu pro příští dodávku zboží vydáno o proti hotovosti a to samozřejmě až po úhradě dlužných faktur.
 5. Dovoz zboží probíhá vždy na náklady IDPOINT. Distribuci provádí vždy jeden určený pracovník IDPOINT. IDPOINT zajišťuje dopravu zboží na místo určení dané v objednávce nikoliv však, vykládku zboží nebo výnos či dokonce montáž. Prodejce je povinen zajistit si vhodné místo k vykládce zboží a personál pro vykládku zboží.
 6. Reklamace zboží je součástí naší práce a je to zároveň část nejnáročnější. Reklamace uplatňujte podle pravidel vyznačených na každém z platných katalogů. Veškeré reklamce nám zasílejte výhradně na e-mail reklamace@idpoint.cz s přiloženou fotografií vady. *Reklamace ukládejte na www.idpoint.cz po přihlášení na server. Zde také naleznete jediné informace o vyřizování reklamace.


*Platí od 1.7.2009 po plném zprovoznění on-line informačního serveru.